تماس با ما

۰۲۱-۸۹۷۷۵۱۲۶

ارسال مدارک

form@aralmet.com

۰۲۱-۹۱۰۱۲۷۸۶

فروشندگان و لجستیک

vendor@aralmet.com

۰۲۱-۴۴۹۵۲۱۸۰

فروش و امور مشتریان

sale@aralmet.com

تهران، بزرگراه ستاری شمال، ابتدای فردوس، ساختمان پلیس +۱۰،طبقه هفتم